TAKASHIMAYA

The Takashimaya top

All new service contents
 • koshimaokuiryohisagekyokaerimikyakukokanzemmatofukumu, *o 7/4 (three) kikyakukofukumu*sen*hisagekyogaibun* 步 hon*matofukumu
 • ●**gogen: Zhongwen. English sentence. Korea sentence. Thailand sentence
 • ●Service time: iterikakuten*gyojikanijun (fufunheinichiarushumatsu)
  (in taibunwazukagenheinichimatojogo 10 * - 晚 6 *, rei*nichisokufuhisagekyofukumuuyamaiseikenryo)
  *yukano*imbosenchujimuhoritsusoku**mato 狀 kyo, uyamaiseikenryo
 • ●kyakufuku*sen: (+81) 36273-1467

 • Osaka store
 • Omiya store
 • Shinjuku store
 • Tachikawa shop
 • Nihonbashi store
 • Oak shop
 • Tamagawa shop
 • Konandai store
 • Gifu store
 • store
 • Kyoto store
 • rakuseiten
 • Takasaki shop
 • Sakai store
 • Okayama shop
 • Yoneko shop
 • Senboku store
 • Shanghai Takashimaya
 • shinka*koshimaoku
 • Hochiminh City

taxfree

News of courtesy card use change of stockholder

NIPPON thing is enough

All rights reserved by Takashimaya Co., Ltd.